Kontakt

                             dr.Kozerovský

           gynekologicko porodnická praxe

                              Školní  736

         360 17  Karlovy Vary - Stará Role

 

telefon     353562426  či  778444364 (SMS) mail    kozerovsky@tiscalli.cz