Informace o nás

Vážené klientky,

gynekologickou ordinaci ve Staré Roli  vede lékař  dr.Václav  Kozerovský,který samozřejmě absolvoval nejen I. ale i II.atestaci v oboru gynekologie a porodnictví,celou řadu let byl i školitelem v tomto oboru.Navíc působil řadu let jako ordinář v Poradně pro ohrožená a riziková těhotenství v našem regionu. 10 let také plnil funkci vedoucího  lékaře - primaře - gynekologicko porodnického oddělení nemocnice v Ostrově,odkud pak odešel do soukromé praxe ve Staré  Roli.

Vážené klientky,naše gynekologickoporodnická ordinace poskytuje samozřejmě zcela standardní služby,které jsou zcela běžné a najdete je i  v rejstříku jiných gynekologických ordinací .Jedná se o preventivní i dispenzární prohlídky včetně odběrů cytol.stěrů,aplikaci  nitroděložních tělísek,hormonální terapii -týká se antikoncepce i hormon.terapie v období přechodu,sonografii abdominální i vaginální ,atd.,vedení poradny pro těhotné,..... A zároveň u nás můžete využívat nadstandardní služby,které nejsou zcela obvyklé.Je to především možnost zcela individuálizované péče,jejíž rozsah  určíme po vzájemné dohodě -  (lze aplikovat jak na provedení operací,terapii pooperačních  stavů,návštěvní službu v nemocnici, individuální péči o těhotenství s možností 24 h kontaktu,..... alternativ je opravdu velké množství,lze např.provádět na žádost větší množství sonografických vyšetření v těhotenství než garantují zdravotní pojišťovny,je možné absolvovat sonografická vyšetření v graviditě za přítomnosti partnera,lze určit pohlaví plodu,lze  natočit celé dynamické  sonografické vyšetření v reálném čase na CD  - ne tedy pouze jednotlivá fota,,lze vytvořit obrazovou dokumentaci sonografického vyšetření,dokonce  je k dispozici velmi  moderní sonograf s prostorovým programem 3D/4D......K dispozici máme analyzátor  ke stanovení CRP - během několika málo minut můžeme potvrdit podezření na případný zánět a není nutno čekat na výsledek z laboratoře.Na tomto přístroji je také možnost provést test na skryté krvácení ve stolici,který je uživatelsky výrazně přijatelnější než dřívější " psaníčka".a odstraňuje velkou část nepříjemné manipulace  se stolicí.K dispozici je též kardiotokograf,přístroj na sledování srdeční akce plodu ještě před porodem,naše těhotné nemusí tedy docházet do nemocnice k provedení tohoto vyšetření,jedná se o významnou úsporu času pro naše klientky... K práci používáme jednorázový spotřební materiál,který splňuje nejvyšší hygienické normy.Myslíme i na takové maličkosti,jako jsou jednorázové sukně či pantofle.,Jak vidíte,možností je celá řada a navíc některé z těchto možností  nejsou zatíženy žádným poplatkem.S podrobným ceníkem a nabídkou služeb se pak můžete seznámit v čekárně naší ordinace.Samozřejmostí je objednávání Vašeho vyšetření na konkrétní hodinu  a po domluvě i spojení více výkonů do jedné návštěvy tak ,abychom co nejvíce šetřili Váš čas.Lze tedy říci,že jsme pro Vás  ochotni udělat v oboru porodnictví a gynekologie úplně vše,samozřejmě vše,co není v rozporu se stávající legislativou.Věřím,že této nabídky budete využívat ke své spokojenosti .Výše uvedené možnosti mohou vyžívat i  klientky,které nejsou registrována v naší ordinaci,či klientky,které nejsou pojištěné.Samozřejmě naše  ordinace spolupracuje s  celou řadou špičkových pracovišť.Závěrem bych ještě zdůraznil,že v naší ordinaci nevyžadujeme žádný "startovací" poplatek ,ani žádné sponzorské dary a k první návštěvě se lze objednat zcela normálně telefonem.Případné dotazy můžeme v krátkosti zodpovědět buď telefonicky,či mailem ( viz mailová adresa).

K  ordinačním hodinám 

Dopolední ordinační hodiny jsou určeny pro klientky s akutními problémy,budoucí maminky a objednané klientky.Odpolední ordinační hodiny jsou určeny pouze pro objednané klientky a provádění drobných operačních výkonů.Přednost při vyšetření mají obvykle telefonicky objednané klientky a hlavně  akutní neodkladné stavy.Objednávat na vyšetření se lze pouze telefonicky ,po internetu nelze.Pokud se jedná o akutní potíže,setřička Vás po domluvě obvykle objedná ihned.V době naší nepřítomnosti či v době naší dovolené lze získat informace o zastupujícím lékaři na záznamníku telefonu či na této webové stránce.Pravidelně  zastupuje naší ordinaci  paní doktorka Koprnická či  paní doktorka Čejková,které ordinují  na poliklinice na náměstí dr.Horákové(telefon č. 353 112 289 a 353 112 265),či paní doktorka Botsyurko v bývalé dětské poliklinice (telefon č. 777738018)) 

Změny ordinačních hodin 

V době, kdy naše ordinace je uzavřená z důvodů nemoci,rekonstrukce,či dovolené,nás zastupuje   paní doktorka Koprnická - najdete ji na nám.M.Horákové. Je  velmi  vhodné se telefonicky  objednat - ordinace  dr.Koprnické má telefonní  číslo - 353112289,či paní doktorka Botsyurko  v bývalé dětské polikllinice ,telefonní číslo  353222992.O ostatních případných změnách Vás budeme včas informovat.Nejaktuálnější změny si vždy můžete vyslechnout na záznamníku  našeho telefon.čísla  353562426.Pokud budete objednána na určitý termín k vyšetření  a dojde k akutní nutnosti uzavření ordinace (havarie rozvodu vody,výpadek el.proudu,..nemoc) a budeme mít Vaše aktuální telefonní číslo,budeme Vás vždy ihned telefonicky informat.

 

Vybavení ordinace

motorizované gynekologické vyšetřovací křeslo (vhodné zvláště pro méně pohyblivé pacientky),

binokulární stereoskopický !! kolposkop,sledovač ozev,kardiotograf(přístroj na sledování ozev plodu),ultrasonografický přístroj s abdominální i vaginální sondou a s programem 3D/4D !!,

CRP analyzátor(přístroj ke stanovení zánětlivých markerů),kryochirurgický přístroj,vybavení ke stanovení  skrytého krvácení do tlustého střeva